Šablony GYMCASLAV

21. ledna 2018

Šablony GYMCASLAV

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008116

Rozpočet projektu: 1 068 652,00 Kč

Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248

Doba realizace: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2019

Vedení realizačního týmu: Mgr. Lenka Meszárošová (manager projektu), Mgr. David Tichý (administrator projektu)

Webové stránky projektu: Šablony GYMCASLAV

Poslední novinky