Formuláře školy

Formuláře ke stažení a k vyplnění


Přehled formulářů

 1. ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY
 2. ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ
 3. ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVACÍ HODINY
 4. ŽÁDOST O PŘESTUP NA NAŠI ŠKOLU
 5. ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU VZDĚLÁVÁNÍ
 6. SDĚLENÍ O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 7. ŽÁDOST O UKONČENÍ PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU
 8. SDĚLENÍ O ZANECHÁNÍ STUDIA
 9. ŽÁDOST O POVOLENÍ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
 10. ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN
 11. ŽÁDOST O VYDÁNÍ OPISU VYSVĚDČENÍ

Na základě § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je za vystavení stejnopisu vysvědčení požadována úhrada vynaložených nákladů ve výši 100,-Kč/tiskopis. Stejnopis bude vyhotoven do 1 měsíce od podání žádosti.