Výchovný poradce

Konzultační hodiny

PhDr. Marie Frajerová - výchovný poradce, Mgr. Vít Jezbera - metodik prevence

středa  od 12.00 - 16.00 nebo podle individuální dohody

Plán výchovného poradce - zde ke stažení

Aktuality

  • Kariérové poradenství
    Pro studenty 4. ročníků: přihlášky na VŠ odesílejte do konce února nebo dle termínu příslušné VŠ.Sledujte nástěnku ve druhém patře.Zde máte čísla JKOV a KKOV, potřebná do přihlášky, rovněž vyplněnou vzorovou přihlášku.
  • Sledujte jednotlivé odkazy u přidaných dnů v tabulce, jejich obsah souvisí s nabídkami vysokých škol...
  • Schránka důvěry
    Pro první ročníky /včetně primy/ připomínáme, že mohou využít schránku výchovného poradce a metodika prevence pro svá přání, dotazy aj. /Druhé patro, vedle kabinetu VP/.
  • Informace ke kontaktnímu místou - LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ: LETÁK 1, LETÁK 2, LETÁK 3