Školní metodik prevence

Mgr. Vít Jezbera, jezbera(at)gymcaslav.cz

PLÁN METODIKA PREVENCE PRO ROK 2017/2018

Konzultační hodiny

 Čtvrtek 13:30 – 14:30

jinak dle individuální dohody

Kabinet hudební výchovy na konci přístavby v 1. patře

Přijďte se poradit, máte-li vy, nebo vaši spolužáci či kamarádi problémy s jakýmkoli druhem násilí, šikanou, rasismem, drogami (včetně alkoholu a cigaret), se závislostí na počítačových hrách, poruchami potravy, zkrátka s čímkoli, co vás ve vašem životě nebo okolí trápí či otravuje. Určitě najdeme řešení.

Důležité informace pro rodiče

Šance dětem. Informační portál o problémech dětí souvisejících i nesouvisejících se školou. Odborné rady, kontakty apod.

Rizika virtuální komunikace. Přehledný manuál pro rodiče a učitele